Morderca

Jeśli to ty otrzymasz cios zabójcy, nie pokonasz wszystkich swoich prób. Widzieć innego, z zabójcą stojącym nad nim z plamami krwi, zwiastuje, że nieszczęście spotka śniącego. Widzenie zabójcy w każdych warunkach jest ostrzeżeniem, że straty mogą cię spotkać z powodu tajnych wrogów.