Tragedia

Śnienie o tragedii, przepowiada nieporozumienia i poważne rozczarowania. Śnienie, że jesteś zamieszany w tragedię, zwiastuje, że nieszczęście pogrąży cię w smutku i niebezpieczeństwie.